O Instytucie Nordyckim

Fundacja Instytut Nordycki

Fundacja Instytut Nordycki jest niezależną platformą zrzeszającą interdyscyplinarnych ekspertów, których łączy tematyka nordycka. Celem nadrzędnym Fundacji jest przybliżanie wielowymiarowej specyfiki krajów nordyckich w celu zwiększenia współpracy międzynarodowej, obrotu handlowego, transferu dobrych praktyk i know-how. Zacieśnianie współpracy polsko-nordyckiej leży w interesie dobra ogólnospołecznego, ale także przedsiębiorstw i instytucji państwowych.

Dążeniem Fundacji Instytut Nordycki jest sumienne i szczegółowe dostarczanie wiedzy służącej wzajemnej integracji krajów basenu Morza Bałtyckiego. Morza, które oddziela je geograficznie. Społecznie, politycznie, gospodarczo i militarnie często jest to ocean.

#instytutnordycki

Fundator/CEO

Wojciech Lieder

Fundator/CEO

Założyciel, fundator i prezes Fundacji Instytut Nordycki. Od lat zgłębiający wszystko, co nordyckie. Umiejętności i wiedzę zdobywał nie tylko na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Malmö, Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie Południowej Danii w Odense, ale również w State Street Bank, PwC i Amazon. Dokładny i skrupulatny badacz. Doktor nauk społecznych.