Nasza oferta

Fundacja Instytut Nordycki

Nasza oferta

Fundacja Instytut Nordycki jest niezależną platformą zrzeszającą interdyscyplinarnych ekspertów, których łączy tematyka nordycka. Celem nadrzędnym Fundacji jest przybliżanie wielowymiarowej specyfiki krajów nordyckich w celu zwiększenia współpracy międzynarodowej, obrotu handlowego, transferu dobrych praktyk i know-how. Zacieśnianie współpracy polsko-nordyckiej leży w interesie dobra ogólnospołecznego, ale także przedsiębiorstw i instytucji państwowych.

Dążeniem Fundacji Instytut Nordycki jest sumienne i szczegółowe dostarczanie wiedzy służącej wzajemnej integracji krajów basenu Morza Bałtyckiego. Morza, które oddziela je geograficznie. Społecznie, politycznie, gospodarczo i militarnie często jest to ocean.

Dowiedz się więcej

#instytutnordycki #IN